Olağan Genel Kurul Duyurusu

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE

İstanbul Basketbol Hakemleri Derneğinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Ekim 2018 Pazartesi, saat 19.00’da Caferağa Spor Salonu toplantı odasında yapılacaktır.
Çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise, 25 Ekim 2018 tarihinde saat 19.00’de aynı yerde Caferağa Spor Salonu toplantı odasında yapılacaktır.

Gündem maddeleri:
1) Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
2) Açılış ve Başkanın konuşması.
3) Divan Kurulunun oluşturulması.
4) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması.
5) Denetim Raporunun okunması ve oylanması.
6) Dernek Yönetim Kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçilmesi.
7) Denetleme Kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçilmesi.
8 )Haysiyet Divanının Kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçilmesi.
9) Yönetim Kuruluna Derneğe para toplama ve mülk edinme yetkisinin verilmesi.
10) Üyelerin söz alması, dilek ve temenniler.

Saygılarımızla,

İstanbul Basketbol Hakemleri Derneği Yönetim Kurulu